PRATITE SVOJU POŠILJKU
KONTAKTPON-PET 08:00h-20:00h
Besplatna dostava iznad 39,82 EUR

Opći uvjeti

Opći pojmovi:
Prodavač (izvršitelj) – tvrtka Astra Adriatica d.o.o., Lešće 31B, 10430 Samobor, Republika Hrvatska, porezni broj 00059761723, upisana u Sudski registar RH pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Hrvatska
Kupac (naručitelj) – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
Ugovorne strane – označava ugovorni odnos sklopljen između kupca i prodavača kupnjom na portalu
Korisnik – svaka osoba koja web stranicu „www.berta.hr" koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
Korištenje „www.berta.hr" – pristup stranici „www.berta.hr" radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine
Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem portala www.berta.hr


1. Uvodne odredbe

1.1. Općim uvjetima definira se odnos između Prodavača i pružatelja usluga i Kupaca.

1.2. Opći uvjeti se jednako primjenjuju prema Kupcima i Korisnicima.

1.3. Opći uvjeti se prvenstveno odnose na nabavu robe na internetskoj stranici www.berta.hr


2. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

2.1. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem "www.berta.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet narudžbe, odnosno web trgovine.

2.2. Kupoprodajni ugovor se sklapa na daljinu, putem kupovine na internetskoj stranici. Kod sklapanja ugovora na daljinu, samim naručivanjem i slanjem narudžbe na web stranicu, nastaje prijedlog kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor će potom biti dovršen slanjem potvrdnog prijedloga u obliku slanja naručene robe, a o slanju robe Kupac će biti obaviješten putem telefonskog poziva kurira.

2.3. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „www.berta.hr " a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod "Načini plaćanja i dostave”.

2.4. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu" klikom na link „Dodaj u košaricu" ili „Kupi odmah“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavač kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavač pribavi od svojih dobavljača). Prodavač, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

2.5. U „košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i ukupnom cijenom (uključen PDV). Cijena dostave u ovom trenutku kupovine još neće biti uračunata, već prilikom odabira dostave, u koraku „Dostava“. Ukoliko Kupac želi završiti s kupnjom odabire link „Kupi odmah", a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Informacije" na kojoj je potrebno unijeti ili potvrditi podatke ukoliko ih je Kupac dao prilikom registracije, adresu dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa. Klikom na link „Prelazak na dostavu“ cijena dostave se automatski uračuna u ukupnu cijenu, na temelju adrese za dostavu. Nastavak narudžbe potvrđuje se klikom na „Prelazak na plaćanje“ gdje Kupac odabire način plaćanja te može unijeti drugu adresu dostave ukoliko se ona razlikuje od adrese Kupca. U ovom koraku kupnje detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da Kupac unese sve tražene podatke.

2.6. Po izvršenju prethodno navedenih koraka web trgovine i odabirom „Potvrda narudžbe" na stranici „Plaćanje", sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe", a na kojoj se nalaze podaci o Kupcu, adresa za dostavu, vrsta dostave i način plaćanja te ukupna cijena. Ukoliko su svi podaci narudžbe točni, Kupac klikom na link „Dovrši narudžbu“ potvrđuje narudžbu te je automatski preusmjeren na stranicu na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, unos podataka vezanih za plaćanje kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi putem koje Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

2.7. Proizvodi se isporučuju u količini uobičajenoj za kućanske potrebe. U specifičnim slučajevima (posebice u slučaju popusta ili rasprodaje), tvrtka zadržava pravo određivanja maksimalne količine koju može isporučiti.


3. Jednostrani raskid ugovora

3.1. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog putem interneta u roku od 14 dana od isporuke robe, bez navođenja razloga.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku Astra Adriatica d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka te ispuniti Obrazac za raskid od ugovora.
Izjavu i Obrazac je potrebno poslati elektroničkom poštom na info@berta.hr
Obrazac za raskid ugovora nalazi se ovdje.
U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

3.2. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, povrat novca Astra Adriatica d.o.o. izvršit će tek nakon što joj roba bude vraćena, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana vraćene robe.

3.3. Savjetujemo da Kupac paket pošalje preporučenom poštom s potvrdom pošiljke, kako bi bilo moguće riješiti prigovor čak i u slučaju gubitka paketa, na temelju potvrde o isporuci putem broja za praćenje.

3.4. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Astra Adriatica d.o.o. može izvršiti tek nakon što joj roba bude vraćena.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Kovinska 30, 10000 Zagreb, Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam. Kupac se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@berta.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

3.5. Kupac je odgovoran i snosi trošak za svako umanjenje vrijednosti robe kao posljedicu rukovanja robom na način drugačiji od načina nužnog za upoznavanje s prirodom, karakteristikama i funkcijama robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjem ili bez dijelova, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoje obaveze povrata robe te Prodavač nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

3.6. Proizvod koji Kupac želi vratiti mora biti neoštećen i u originalnoj neoštećenoj ambalaži sa svom isporučenom opremom. U suprotnom, zahtjev za povrat će biti odbijen ili samo djelomično riješen.

3.7. U slučaju bilo koje vanserijski naručene ili u bilo kojem obliku personalizirane robe, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju odabira usluge "poklon pakiranje", Kupac nema pravo na povratak sredstava za uslugu poklon pakiranja.

4. Nedostaci za koje Prodavač ne odgovara
• Prodavač ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
• Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
• Navedene odredbe se ne primjenjuju na ugovore koje fizička osoba kao Kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao Prodavač djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
• Prodavač odgovara za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

4.1. Pregled stvari i vidljivi nedostaci
• Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavača u roku od 8 (osam) dana inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
• Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavaču odmah na licu mjesta, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
• Ako je Kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a Prodavaču je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju Kupac je dužan Prodavača obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

4.2. Skriveni nedostaci
• Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavača u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
• Prodavač ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari.
• Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz gore navedenih odredbi.


5. Osnovne informacije

5.1. Sukladno Zakonu o evidenciji prodaje, Prodavač je dužan izdati račun Kupcu. Prodavač je također dužan evidentirati prodaju online poreznoj upravi, a u slučaju tehničkih poteškoća najkasnije u roku od 48 sati.

5.2. Moguće pritužbe je moguće podnijeti online putem ODR platforme za rješavanje potrošačkih sporova. Pritužbe se mogu riješiti online sporazumno ili izvansudski.

5.3. Ugovor se smatra sklopljenim u Republici Hrvatskoj i na njega se primjenjuju zakoni Republike Hrvatske.

5.4. Sve cijene proizvoda i usluga prikazane su s PDV-om važećim u vrijeme slanja narudžbe. U slučaju da se PDV stopa promijeni prije sklapanja kupoprodajnog ugovora ili prije slanja robe, Kupac je dužan, uzimajući u obzir odabrani način plaćanja, izmiriti svaku razliku u kupovnoj cijeni ili će Prodavač bez odlaganja putem e-pošte osloviti Kupca s pitanjem može li Prodavač naplatiti više od kupovne cijene.

5.5. Naručivanjem Kupac daje suglasnost da se račun šalje isključivo u elektroničkom obliku, te će biti poslan zajedno s elektroničkom porukom o isporuci narudžbe.
U slučaju da Kupac treba račun u papirnatom obliku, Kupac je obavezan obavijestiti Prodavača o tome prilikom kupovine kako bi račun bio dostavljen zajedno s naručenom robom.

5.6. Sve navedene cijene, uključujući cijene s popustom, važeće su do daljnjeg ili do isteka zaliha.


6. Načini plaćanja i dostave

6.1. O svim vrstama plaćanja i dostave Kupac je obavješten prilikom obavljanja kupovine kada u koracima kupovine sam odabire način plaćanja i dobiva obavijest o iznosu troškova dostave.

6.2. Sve informacije o vrstama plaćanja i dostavi se nalaze na dnu web stranice.

6.3. U slučaju da se ispune određeni uvjeti, moguća je isporuke robe bez naknade.


7. Reklamacija

7.1. Ako Kupac prilikom prve uporabe proizvoda ustanovi da je on neispravan ili da nije njime zadovoljan, Kupac je dužan kontaktirati Prodavača putem chat podrške ili na elektronsku poštu podrska@berta.hr i slijediti korake prethodno navedene u ovim Općim uvjetima.

7.2. Kupcu će biti poslana potvrda primitka reklamacije te temeljem njegovog opisa dobit će informaciju može li proizvod zamijeniti za novi, može li za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis za proizvod koji je kupio.
Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te se Kupca u tom slučaju moli da pošiljku ne preuzima. U tom slučaju Kupac je dužan kontaktirati Prodavača kako bi on u što kraćem roku provjerio stanje pošiljke i poslao novu.


8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Osobni podaci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Različite informacije, koje zajedno prikupljene mogu rezultirati utvrđivanjem identiteta određene osobe, također čine osobne podatke.

8.2. Prodavač prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te za dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa s Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu, a sve u skladu s EU uredbom GDPR, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

8.3 Pristup bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz tvrtku Astra Adriatica d.o.o., imaju i svi ugovorni partneri čije je poslovanje u potpunosti usklađeno s EU uredbom GDPR, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.
Pristup newsletter bazi s osobnim podacima Kupaca ima uz tvrtku Astra Adriatica d.o.o. ima i svi ugovorni partneri čije je poslovanje u potpunosti usklađeno s EU uredbom GDPR, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

8.4. Prodavač se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavač po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Astra Adriatica d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke te za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koje enkripcijom štite podatke Kupaca.

8.5. Sve osobne podatke koje je Kupac učinio dostupnima, čuvat će se dok postoji elektronska stranica www.berta.hr te Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

8.6. Tvrtka Astra Adriatica d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Kupaca, na način da se prikupljaju samo nužni, osnovni podaci o Kupcima / Korisnicima koji su nužni za ispunjenje tvrtkinih obveza; tvrtka informira Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i redovito se Kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
8.7. Svi se podaci o Kupcima / Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi tvrtkini djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


9. Politika Kolačića (Cookies)

9.1. Kolačić je informacija koja se u obliku obične tekst datoteke sprema na računalo Kupca / Korisnika od strane web stranice koju je korisnik upravo posjetio. Uglavnom se spremaju najobičnije postavke za web stranicu (važne za bazične funkcionalnosti), kao što je na primjer jezik koji se preferira ili adresa. Kada jednom Kupac / Korisnik ima spremljene „kolačiće“, nakon što ponovno otvori web stranicu koju je ranije već posjetio, web preglednik šalje natrag spremljene kolačiće koji pripadaju toj stranici. Tako web stranica zna da treba prikazati informacije koje su prilagođene potrebama Kupca / Korisnika.

9.2. Kako bi stranice www.berta.hr ispravno radile, one moraju na računalo Kupca / Korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Astra Adriatica d.o.o. prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak Kupca / Korisnika. Korištenjem web stranice www.berta.hr internet trgovina Kupac / Korisnik pristaje na upotrebu Kolačića.
Kupac / Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Kupac / Korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Kupac / Korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje web trgovina.


10. Razno

10.1. Kupcima se na stranici www.berta.hr pružaju različiti popusti i pokloni, kao i različiti bonovi. Njihova uporaba se rukovodi pravilima o kojima za svaki pojedinačni slučaj Prodavač obavještava Kupca. Nije li navedeno drugačije, svaki popust ili poklon bon mogu se iskoristiti jednom, i samo jedan bon istog tipa može biti iskorišten prilikom kupnje. Nije li navedeno drugačije, popusti se ne mogu kombinirati. U slučaju da je vrijednost poklon bona veća od vrijednosti ukupne kupnje, razlika neće biti prenesena na novi bon niti će neiskorišteni iznos biti nadoknađen.

10.2. U vezi s obavljenom kupnjom, Kupac može dobiti upitnik od treće strane radi ocjenjivanja proizvoda. Svoje iskustvo u vezi kupnje i robe Kupac može podijeliti s ostalima.

Što pretražujete?

Vaša košarica